Projekt
CRP-Kyber23

Usilujeme o posílení spolupráce veřejných vysokých škol.

O projektu Oblasti projektu Partneři

O projektu

Bez popisku

Projekt CRP-Kyber23 usiluje podobně jako jeho předchůdci (CRP-Kyber21 a CRP-Kyber22) o posílení spolupráce veřejných vysokých škol.

V souvislosti s postupující digitalizací se účinná ochrana před kybernetickými útoky stává kritickým předpokladem pro spolehlivé fungování všech institucí, vysoké školy nevyjímaje. Již řadu let sledujeme dramatický celosvětový nárůst kybernetických bezpečnostních hrozeb a bohužel i úspěšně provedených útoků, kdy se některé z nich týkají i České republiky. Žádná organizace, uživatelská skupina či sektor nejsou těchto vysoce nebezpečných rizik ušetřeny. Do hledáčku útočníků se také stále častěji dostávají vysoké školy. 

Charakteristika projektu CRP-Kyber23

Předkládaný projekt si klade za cíl zajistit rozvoj a nasazení sdílených postupů, technologií a politik pro koordinované řízení a zajištění kyberbezpečnosti v digitálním prostředí všech 26 veřejných vysokých škol v České republice. Cílem projektu je tak zvyšování kybernetické a informační bezpečnosti v kyberprostoru zapojených VVŠ na základě budování komplexního situačního povědomí o dění v jejich prostředí informačních a komunikačních technologií. Společným cílem všech VŠ je zajištění kontinuálního rozvoje kognitivních schopností univerzitních uživatelů vzhledem k jejich činnostem v zákonem regulovaných informačních systémech.

V rámci řešení projektu bude využíváno postupného rozvoje a přímé integrace moderních bezpečnostních řešení pro potřeby naplňování podmínek Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB), přijímání účinných bezpečnostních opatření dle Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (VoKB) a navyšování schopností univerzitních uživatelů efektivně předcházet a vzdorovat kybernetickým útokům. Projekt se bude zabývat zajištěním krizového plánování a faktickou podporou krizového řízení v podobě návrhu, rozvoje a integrace krizových plánů pro potřeby zajištění kontinuity činností (tzv. Business Continuity Plans), dále obnovení chodu organizace po katastrofě (tzv. Disaster Recovery Plans). K tomuto účelu bude využívat veškerých moderních metod a získaných znalostí z oblasti řízení rizik, krizového řízení a knowledge managementu, pro zajištění efektivní reakce na případné národní či mezinárodní krizové situace. Nedílnou součástí projektu bude také provedení potřebných právních analýz z pohledu reálných dopadů a přípravy na nově příchozí povinnosti plynoucí ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) „NIS2 Directive“. Součástí projektu je také oblast klasifikace informací a oblast řízení rizik spojených s dodavatelským řetězcem.

Bez popisku

Jednotlivé oblasti projektu

 

Budování situačního a bezpečnostního povědomí


 

Klasifikace informací a řízení dodavatelů

Mgr. František Hostek


 

Správa a řízení aktiv a identit

Ing. Jiří Richter


 

Krizové řízení a Data governance

Ing Karel Šimeček, Ph.D.

IT/AV specialista - Oddělení datové analytiky a reportingu VŠE, vedoucí oddělení - Oddělení datové analytiky a reportingu VŠE

e‑mail:

 

Log management a SIEM řešení

Ing. Jiří Čepák


 

Hlavní koordinátor

Projektová manažerka

Odborný garant


 

Kontaktní formulář

Načítám...

Máte dotazy a nevíte na koho se přesně obrátit? Neváhejte nás kontaktovat skrze tento formulář.

Partneři a zapojené školy

Hlavní koordinátor


 

Řešitelé


 

Externí partneři


 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info