Projekt CRP-Kyber22 podpořen!

Projekt CRP-Kyber pro rok 2021 došel ke svému zdárnému konci. Cíl nastavit bezpečné kyberprostředí na veřejných vysokých školách je však běh na dlouhou trať, proto jsme se rozhodli pokračovat navazujícím projektem CRP-Kyber22, který má nyní podporu od Rady programů MŠMT. Jaké jsou cíle navazujícího projektu a kdo se zapojí?

28. 1. 2022

Bez popisku

Projekt CRP-Kyber22, který usiluje podobně jako jeho předchůdce o posílení spolupráce veřejných vysokých škol, získal nyní podporu od Rady programů MŠMT pro rok 2022. V souvislosti s postupující digitalizací se účinná ochrana před kybernetickými útoky stává kritickým předpokladem pro spolehlivé fungování všech institucí, vysoké školy nevyjímaje. Již řadu let sledujeme dramatický celosvětový nárůst kybernetických bezpečnostních hrozeb a bohužel i úspěšně provedených útoků, kdy se některé z nich týkají i České republiky. Žádná organizace, uživatelská skupina či sektor nejsou těchto vysoce nebezpečných rizik ušetřeny.

Již dosavadní průběžné výsledky předchozího projektu CRP-Kyber21 přinesly viditelný posun v této oblasti – mnohé školy zahájily práce na zlepšování bezpečnostních opatření, na některých školách došlo k posílení a oficiálnímu akreditování CSIRT/CERT týmů a téma kyberbezpečnosti se obecně dostává i do pozornosti jiných než IT oddělení. Na zapojených školách také došlo ke jmenování manažerů kybernetické bezpečnosti a sestavení Výborů pro řízení kybernetické bezpečnosti. Současně se potvrdilo, že stávající úroveň zabezpečení ani zdaleka není na potřebné úrovni a jsme jen na začátku dlouhé cesty. Proto tento navazující projekt usiluje o další nezbytný posun. Co je tedy hlavními cíli projektu CRP-Kyber22 na rok 2022?

Hlavní cíl spočívá v posílení zejména praktické spolupráce veřejných vysokých škol, ale také v sourodém zapojování technologií podporujících zavedení systému řízení bezpečnosti, budování společné znalostní báze a bezpečnostních politik, ale také v osvětě a vzdělávání různých akademických skupin a analýze právních dopadů změn v legislativě týkající se kyberbezpečnosti.

Pokračování projektu je plánováno ve stejném složení 25 veřejných vysokých škol ze všech koutů České republiky, jejichž specialisté vytvoří specializovaný realizační tým projektu. Hlavního koordinátora představuje Masarykova univerzita, mezi řešitele patří České vysoké učení technickéVysoká škola ekonomická Našimi externími partnery jsou Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a sdružení CESNETDoufáme v úspěšné navázání spolupráce a další výrazný posun v oblasti kyberbezpečnosti.

Hlavním cílem projektu CRP-Kyber22 je prohloubit praktickou spolupráci mezi veřejnými vysokými školami v České republice, a to společnou realizací aktivit v oblasti kybernetické bezpečnosti.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info