O projektu

Bez popisku

Projekt CRP-Kyber21 se zaměřuje na podporu nastavení a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti pro 25 veřejných vysokých škol po celé České republice. Tato vysoce aktuální potřeba je naléhavá v souvislosti s obecně trvalým růstem hrozeb v této oblasti, a ve zranitelných dobách souvisejících s celosvětovou pandemií zvláště. Nastavení kyberochrany je podmínkou pro rozšíření technologií a nasazení distančních metod vzdělávání v prostředí vysokých škol. S výjimkou několika málo univerzit, které mají ustanoveny vlastní kyberbezpečnostní týmy a s nimi související základní procesy, potřebuje většina veřejných vysokých škol v této oblasti pomocnou ruku.

Bez popisku

Cílem projektu je využít zkušeností a odborných kapacit univerzit s již nastavenými procesy, aby připravily metodiky a doporučení pro veřejné vysoké školy různých velikostí, které umožní všem těmto školám zásadním způsobem zvýšit úroveň jejich kybernetické bezpečnosti.

Vedle zlepšení situace v kyberochraně považuje projekt za neméně důležitý úkol připravit vysoké školy na plnění zákonných povinnosti, které jim ukládá Zákon o kybernetické bezpečnosti, zejména co se týká významných informačních systémů spravovaných orgány veřejné moci. Je přirozeným požadavkem, aby vysoké školy postupovaly v tomto ohledu jednotným a synchronizovaným způsobem, ať už se to týká výkladů, rozsahu závazků a povinností, které by neměly být pro VVŠ nadměrně extenzivní a zatěžující, tak i harmonogramu potřebných kroků, který by měl být zvladatelný i pro nezkušené. Po věcné stránce se řešení projektu zaměřuje do sedmi oblastí, které řeší zkušení experti. Do těchto oblastí patří:

  • nastavení bezpečného kyberprostředí univerzity,
  • významné informační systémy v prostředí veřejných vysokých škol,
  • osvěta uživatelů,
  • systematické institucionální vzdělávání zaměstnanců,
  • kyberbezpečnost v distančním a kolaborativním prostředí,
  • automatické vyhledávání zranitelností,
  • právní aspekty kybernetické bezpečnosti.

Bez popisku

Seznam zapojených univerzit

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info