Vzdělání

Zvýšení zabezpečení prostředí O365

Informační technologie jsou kritické pro zajištění fungování vysokých škol, od administrativy, přes vedení a řízení výuky až po ukládání a zpracování výzkumných dat. Přitom jsou stále častěji cílem útoků (viz upozornění NÚKIB a zkušenosti z provozu).

Většina vysokých škol využívá alespoň v nějakém rozsahu cloudová prostředí pro práci, spolupráci a komunikaci, zejména balíky MS 365 a Google Suite. Vzhledem k významu, který pak tyto služby mají pro provoz univerzit a hodnotě ukládaných a zpracovávaných dat je důležité zajistit dostatečnou úroveň jejich zabezpečení. Cílem jedné z podaktivit projektu CRP-Kyber21 "Zvýšení zabezpečení prostředí O365" bylo připravit sady doporučení pro zvýšení zabezpečení prostředí Microsoft 365. Materiály, které v rámci iniciativy vznikly, jsou dostupné na vyžádání.

Osvěta a vzdělávání uživatelů

Oblast se zabývá osvětou uživatelů skrze přípravu vzdělávacích materiálů a metodik orientovaných na vybudování vyššího situačního povědomí uživatelů v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info